Tuesday, January 31, 2012

Они охренели!Вкратце: навертели изоленты на .50 BMG, засунули в ружбай 12 калибра и бабахнули. Ай, молодца! :)

No comments:

Post a Comment